Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman Yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 512-514

Uzman Yanıtları

Lale Tokgözoğlu1, Murat Tuzcu2, Mustafa Şan3
1Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Cleveland Clinic Kardiyovasküler Tıp Bölümü, Ohio, ABD
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 01330 Adana


Answers of Specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Lale Tokgözoğlu, Murat Tuzcu, Mustafa Şan. Answers of Specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 512-514

Sorumlu Yazar: Lale Tokgözoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale