Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editörün Mesajı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): -23--23

Editörün Mesajı

Dilek Ural
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi


Message From the Editor-in-Chief

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Dilek Ural. Message From the Editor-in-Chief. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): -23--23

Sorumlu Yazar: Dilek Ural, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale