Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Masif pulmoner embolinin reteplaz ile başarılı tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(2): 143-146 | DOI: 10.5543/tkda.2017.33568

Masif pulmoner embolinin reteplaz ile başarılı tedavisi

Ali Çoner1, Davran Çiçek1, Serhat Balcıoğlu1, Sinan Akıncı1, Haldun Müderrisoğlu2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Alanya
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Nedeni açıklanamayan ve beklenmeyen hastane dışı kalp durmasında prognoz kötüdür. Ayırıcı tanı aşamasında karşılaşılan güçlükler spesifik tedavi uygulanmasını kalp durmasına neden olan geri döndürülebilir faktörlere müdahale edilmesini geciktirmektedir. Yoğun pulmoner emboli kalp durmasının geri döndürülebilir bir nedenidir ancak spesifik tedavi uygulanmazsa yüksek mortaliteye sahiptir. Burada yoğun pulmoner emboli nedeniyle başvuran elli üç yaşındaki kadın hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kalp durması, pulmoner embolizm; trombolitik tedavi.

Successful treatment of massive pulmonary embolism with reteplase

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Çoner, Davran Çiçek, Serhat Balcıoğlu, Sinan Akıncı, Haldun Müderrisoğlu. Successful treatment of massive pulmonary embolism with reteplase. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(2): 143-146

Sorumlu Yazar: Ali Çoner, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale