Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Derleme Koroner Aterosklerozunun Duraklaması veya Gerilemesi: Deneysel ve Anjiyografili Çalışmaların Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 112-118

Derleme Koroner Aterosklerozunun Duraklaması veya Gerilemesi: Deneysel ve Anjiyografili Çalışmaların Değerlendirilmesi

Altan ONAT1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Genelde progresif tabiatlı olan tedavi edilmemiş aterosklerozda, aterom plağının arteri iyice (yaklaşık > % 60) daraltması onyıllar sürerken, bu sürecin üzerine, bilindiği gibi, hızlı tromboz olayları süperpoze olabilir. Eldeki gözden geçiride yalnız ateromla daralma sürecinin ilerlemesi ile gerilemesi ele alınmaktadır. Gerilemenin varlığını göstermiş olan hayvan deneylerinden ve son onyılda geliştirilen bilgisayarlı kantitatif anjiyografi yöntemi uygulanan girişimli denemelerden alınan sonuçlar tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anjiyografili denemeler, koroner ateroskleroz

Review Non-progression or Regression of Coronary Atherosclerosis: A review of experimental studies and angiographic trials

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT. Review Non-progression or Regression of Coronary Atherosclerosis: A review of experimental studies and angiographic trials. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 112-118
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale