Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TEKHARF Çalışması 2001 Yılı Takibi Kısmi Sonuçları: Koroner Ölüm ve Olaylar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 633-636

TEKHARF Çalışması 2001 Yılı Takibi Kısmi Sonuçları: Koroner Ölüm ve Olaylar

Altan ONAT1, Vedat SANSOY1, Burak ERER1, Ömer BAŞAR1, Köksal CEYHAN1
Türk Kardiyoloji Derneği;İ. Ü. Cerrahpaşa ve istanbul Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü; S. Ersek Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi, istanbul

TEKHARF Çalışmasının esas itibariyle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan kohortu, başka amaçların yanısıra, toplam ve koroner kalp hastalığı (KKH) mortalitesi ile yeni koroner olay prevalanslarını değerlendirmek amaciyle, son olarak 2001 yılı Mayısında tarandı. Ölüm konusunda 1. derece akraba ve/veya sağlık ocağı personelinden bilgi alındı; yaşayanlarda bilgi edinmekten başka, fizik muayene ve 12-derivasyonlu EKG kaydı yapıldı.Yeni koroner olay tanımına, son taramadan beri gelişen fatal ve fatal olmayan miyokard infarktüsü, yeni stabil angina ve/veya miyokard iskemisi girdi. 541'i erkek, 581'i kadın olmak üzere, 1122 kişi muayene edildi; ayrıca 233 kişi hakkında bilgi edinildi ve 12 erkek ile 5 kadının öldüğü belirlendi. Yaklaşık 1500 kişi-yılı sürelik takip sağlandı. Tüm nedenli 17 ölümden, 11'i KKH kökenli bulundu. Yıllık tüm ölüm oranı bin erişkinde 10.7, koroner mortalite binde 6.3 olarak hesaplandı. Kırkbeş ila 74 yaş kesiminde toplam mortalite binde 13.4, KKH ölüm prevalansı binde 7.3 düzeyindeydi. Toplam yeni koroner olay yıllık binde 8.9 erişkine tekabül etmekteydi. 2001 takip taraması, tüm ölümler, koroner ölüm, nonfatal yeni koroner olay bakımlarından beklentileri doğrulamış, KKH prevalansı açısından, anlamlı olmasa da, beklentileri aşan veri sağlamıştır. Bu da, toplumumuzda gerçekleştirilecek koruyucu hekimlik işlevine gereksinimi bir kez daha vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koroner mortalite, koroner hastalık prevalansı, Türk erişkinleri

Coronary Morbidity and Mortality Estimates in the TEKHARF Survey of 2001

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Vedat SANSOY, Burak ERER, Ömer BAŞAR, Köksal CEYHAN. Coronary Morbidity and Mortality Estimates in the TEKHARF Survey of 2001. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 633-636
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale