Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Otonom Sinir Sistemi ve Koroner Arter Hastalığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 119-123

Otonom Sinir Sistemi ve Koroner Arter Hastalığı

Atiye ÇENGEL1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dali, Ankara

Sempatik sinir sisteminin aktivasyonu, oksijen gereksinimini artırarak ve koroner vasanıotor tonusu etkileyerek miyokard iskemisine yol açar. Buna karşılık miyokard iskemisi de adreneıjik aktivitenin daha fazla artmas ma neden olur. Böylece miyokard iskenıisi ve adrenerjik aktivite arasındaki karşılıklı etkileşim kalpte katekolanıinlere bağlı. geri dönüşümsüz miyokard hasanna yol açarak sol ventrikiilün yeniden şekillenmesine katkıda bulunur ve sol ventrikül fonksiyon bozukluğunu artmr. Diğer taraftan kalpte adrene1jik aktivitenin vagal aktiviteye oranla artması malign aritmiler ve ani ölüm riskini de artırır.


Myocardial Ischemia and Autonomic Nervous System

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Atiye ÇENGEL. Myocardial Ischemia and Autonomic Nervous System. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 119-123
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale