Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Balık Tüketiminin Plazma Lipoproteinleri Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1991; 19(2): 123-128

Balık Tüketiminin Plazma Lipoproteinleri Üzerine Etkisi

Bahtiyar ŞENGÜN1, Baki KOMSUOĞLU2, Bilal GÖRÇİN2, Ekrem L. DUMAN3, Hayrettin KIZILKAYA2, Ali BAYRAM2
1Numune Hastanesi
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
3Tonya Devlet Hastanesi, Trabzon

Bu çalışmada, tümü Trabzon'da yaşayan 95 sağlıklı kişide balık tüketimi ile serum lipid düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı. Kişiler balık tüketimlerine göre iki gruba ayrıldı; hiç balık tüketmeyen 27 kişi kontrol grubunu, günde 40 gr ve üzerinde balık tüketen 68 kişi çalışma grubunu oluşturdu. Çalışma grubunun ortalama kolesterol düzeyi 196.3 mg/dl, yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol (YDLkolesterol) düzeyi 53.9 mg/dl, düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (DDL-kolesterol) düzeyi 120.4 mg/dl iken, bu ortalamalar kontrol grubunda kolesterol için 222,4 mg/dl, YDL-kolesterol için 41 .6 mg/dl, DDL-kolesterol için 148.2 mg/dl bulundu. Çalışma grubu ile kontrol grubu arasındaki farklılıklar anlamlı bulundu. Bu sonuçlar, balık tüketiminin, serum kolesterol fraksiyonlarını etkilediğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Balık, balık yağları, kolesterol fraksiyonları

The Effects of Fish and Fish Oil Consumption on Plasma Lipoproteins

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bahtiyar ŞENGÜN, Baki KOMSUOĞLU, Bilal GÖRÇİN, Ekrem L. DUMAN, Hayrettin KIZILKAYA, Ali BAYRAM. The Effects of Fish and Fish Oil Consumption on Plasma Lipoproteins. Turk Kardiyol Dern Ars. 1991; 19(2): 123-128
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale