Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(10): 529-661

XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri


19th National Congress of Cardiology Abstracts

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. 19th National Congress of Cardiology Abstracts. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(10): 529-661
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale