ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Erişkinlerdeki Doğumsal Kalp Hastalığının Tedavisi İçin ESC Kılavuzları (Yeni Versiyon 2010) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(4): 67-111

Erişkinlerdeki Doğumsal Kalp Hastalığının Tedavisi İçin ESC Kılavuzları (Yeni Versiyon 2010)


Erişkinlerdeki Doğumsal Kalp Hastalığının Tedavisi İçin ESC Kılavuzları (Yeni Versiyon 2010)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Erişkinlerdeki Doğumsal Kalp Hastalığının Tedavisi İçin ESC Kılavuzları (Yeni Versiyon 2010). Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(4): 67-111
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi