Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TEKHARF 1997/98 Taraması Yeni Kohortunda Risk Faktörleri ve Kalp Hastalıkları Prevalansı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 104-109

TEKHARF 1997/98 Taraması Yeni Kohortunda Risk Faktörleri ve Kalp Hastalıkları Prevalansı

İbrahim KELEŞ1, Altan ONAT2, Vedat SANSOY2, Hüseyin Aksu2, Ali ÇETİNKAYA2, Beytullah YILDIRIM2, Nevzat Uslu2, Necmettin GÜRBÜZ2
1Türk Kardiyoloji Derneği;İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü;S. Ersek Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul
2Türk Kardiyoloji Derneği;İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü; S. Ersek Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Ülkemiz erişkinlerinde kalp hastalıklan ile buna neden olan risk faktörlerinin prevalansını belirlemeyi amaçlayan TEKHARF Çalışmasının orijinal kohorıunun, zaman içerisinde ölüm ve izlem dışında kalma (kayıp) nedeniyle, bir süre sonra ülke erişkinlerini temsilde yetersiz kalabileceği düşüncesiyle, izlemeden kaybedilenterin yerine, bunun yaklaşık 5!8' ine tekabül eden 736 birey çalışmaya 1997198 döneminde dahil edildi. Bu katılımcıların cinsiyet, yaş, risk parametreleri ve koroner kalp hastalığı prevalansı bakımlarından, Türk erişkinlerini temsil eden orijinal kohorttan ne yönlerden ve ölçüde ayrıldığı incelendi. Yüzde 52'sinin kadın, ortalama yaşın 49 ±10 olduğu yeni kohort, aynı dönemdeki eski örneklenı/e 16 risk paranıetresi açılarından istatistiki olarak karşılaştırıldığında, toplam kardiyovasküler risk yükünün yeni koh01·tta eskisine kıyasla erkeklerde benzer, kadınlarda c üz' i miktarda daha fazla olduğu, ama anılan farkın, yeni alınan kadın örnekIeminin orta ve ileri yaştaki Türk kadınlarını temsil ettiğini önlemediği kanısına varıldı. Yeni kohortta koroner kalp hastalığı ( KH) prevalansı %6.2, hipertansil KH' nınki ise %1.8 olarak saptandı. Bu veriler orijinal TEKHARF kohortundakine yaşa özgü koroner hastalık prevalansı açısından benzer sayıldı.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, koroner hastalık prevalansı, risk faktörleri, TEKHARF Çalışması

Validity of the New Cohort 1997/98 of the Turkish Adult Risk Factor Study in Regard to Prevalence of Risk Factors and Heart Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İbrahim KELEŞ, Altan ONAT, Vedat SANSOY, Hüseyin Aksu, Ali ÇETİNKAYA, Beytullah YILDIRIM, Nevzat Uslu, Necmettin GÜRBÜZ. Validity of the New Cohort 1997/98 of the Turkish Adult Risk Factor Study in Regard to Prevalence of Risk Factors and Heart Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 104-109
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale