Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türkiye’de atriyum fibrilasyonu epidemiyolojisi; çok merkezli AFTER çalışmasının ön sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 99-104 | DOI: 10.5543/tkda.2013.18488

Türkiye’de atriyum fibrilasyonu epidemiyolojisi; çok merkezli AFTER çalışmasının ön sonuçları

Faruk Ertaş1, Hasan Kaya1, Zekeriya Kaya2, Serkan Bulur3, Nuri Köse4, Mehmet Gül5, Nihan Kahya Eren6, Çağlar Emre Çağlıyan7, Bayram Köroğlu8, Bülent Vatan9, Göksel Acar10, Murat Yüksel11, Mehmet Zihni Bilik1, Selçuk Gedik12, Ziya Şimşek13
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
4Muğla Yücelen Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Muğla
5Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
6İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
7Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana
8Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
9Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
10Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
11Malatya Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
12Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
13Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ
Atriyum fibrilasyonu (AF) klinik pratiğimizde en sık rastlanan ritm bozukluğu olup ülkemizde bu konuda yapılmış çok merkezli bir epidemiyolojik çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı ülkemizde ilk kez yapılmış olan çok merkezli, ileriye dönük Atrial Fibrillation in Turkey: Epidemiologic Registry (AFTER) çalışmasının kayıtlarından yararlanarak AF’ye klinik yönden yaklaşımımızı değerlendirmektir.

ÇALIŞMA PLANI
Ülkemizde nüfus dağılımı göz önünde bulundurularak 17 ayrı üçüncü basamak merkezden, elektrokardiyografisinde en az bir defa AF atağı tespit edilmiş olan ardışık 2242 hasta çalışmaya alındı. Acil polikliniğine başvuran ya da yatmakta olan hastalar çalışmadan dışlandı. Hastaların epidemiyolojik verileri ve uygulanan tedaviler değerlendirildi.

BULGULAR
Çalışma popülasyonunu oluşturan hastaların %60’ı kadındı, hastaların ortalama yaşı 66.8±12.3 yıl olarak saptandı. Türk nüfusunda en sık görülen AF tipi non-valvular AF (%78) olup, AF’li hastaların %81’i ısrarcı-kalıcı AF’li idi. AF’ye en sık eşlik eden komorbid durum hipertansiyon (%67) olarak bulundu. Hastaların %15.3’ünde inme, geçici iskemik atak ve sistemik tromboemboli hikayesi mevcut iken kanama öyküsü hastaların %11.2’sinde kaydedildi. Çalışma süresinde hastaların %50’si warfarin, %53’ü de aspirin kullanıyordu. Oral antikoagülan ilaç kullanan hastaların %41.3’ünde etkin INR düzeyi saptandı. Oral antikoagülan ilaç kullanmamanın en sık nedeni (%69) hekim ihmali olarak saptandı.

SONUÇ
Bu veriler klinik pratiğimizde özellikle AF’li hastaların antitrombotik tedavileri konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Atriyum fibrilasyonu/epidemiyoloji/etyoloji, kronik hastalık, hipertansiyon/komplikasyonlar; Türkiye/epidemiyoloji.

Epidemiology of atrial fibrillation in Turkey: preliminary results of the multicenter AFTER study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Faruk Ertaş, Hasan Kaya, Zekeriya Kaya, Serkan Bulur, Nuri Köse, Mehmet Gül, Nihan Kahya Eren, Çağlar Emre Çağlıyan, Bayram Köroğlu, Bülent Vatan, Göksel Acar, Murat Yüksel, Mehmet Zihni Bilik, Selçuk Gedik, Ziya Şimşek. Epidemiology of atrial fibrillation in Turkey: preliminary results of the multicenter AFTER study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 99-104

Sorumlu Yazar: Faruk Ertaş, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale