ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 1-46

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu


Pulmonary hypertension(Management of)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Pulmonary hypertension(Management of). Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 1-46
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi