Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp Pili ve Takılabilir Kardioverter Defibrilatör Sistemlerinin Transvenöz Yolla Elektrod Ekstraksiyonu ve Genel Prensipleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 522-526

Kalp Pili ve Takılabilir Kardioverter Defibrilatör Sistemlerinin Transvenöz Yolla Elektrod Ekstraksiyonu ve Genel Prensipleri

Okan ERDOĞAN1
Clinical Fellow in Cardiac Electrophysiology and Pacing, Department of Cardiology, The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland,Ohio, USA

Son yıllarda gelişen teknoloji ve genişleyen endikasyonlar ışığında kalp pili ve takılabilir kardioverter defibrilatör uygulamaları artan sıklıkta devam etmektedir. Bu çağdaş uygulamaların sağladıkları yararların yanında beraberinde getirdikleri potansiyel sorunlar, hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. Bu olumsuz sonuçlardan dolayı bazen bu sistemleri tamamen hasta vücudundan uzaklaştırmak gereği doğmaktadır. Bu amaçla, günümüzde çeşitli araçlar ve teknikler geliştirilmiştir. Lokal anestezi altında yapılan ekstraksiyon yöntemi, yarar/ zarar oranı dengelenerek ve deneyimli ellerde uygulandığında oldukça başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Bu yazıda ekstraksiyon uygulaması için gereken koşullar, prensipler ve teknikler izah edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalp pili, elektrod ekstraksiyonu

General Principles of Transvenous Lead Extraction of Permanent Pacemaker and Internal Cardioverter Defibrillator Systems

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Okan ERDOĞAN. General Principles of Transvenous Lead Extraction of Permanent Pacemaker and Internal Cardioverter Defibrillator Systems. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 522-526
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale