Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(4): 402-409 | DOI: 10.5543/tkda.2015.16243

Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu

Mustafa Arıcı1, Alparslan Birdane2, Kerim Güler3, Bülent Okan Yıldız4, Bülent Altun1, Şehsuvar Ertürk5, Sinan Aydoğdu6, Mert Özbakkaloğlu7, Halil Önder Ersöz8, Gültekin Süleymanlar9, Tufan Tükek3, Lale Tokgözoğlu10, Yunus Erdem1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
6Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
7Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Ankara, Türkiye
8Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye
9Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
10Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Hipertansiyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görülen, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Avrupa ve Amerika kaynaklı ulusal ve uluslararası kabul gören birçok kılavuzda hipertansiyon tanı ve tedavisi için öneriler sunulmaktadır. Ancak bu kılavuzlar arasında farklılıklar bulunmakta ve bazı öneriler de ülkemizdeki klinik pratikle uyumlu olmamaktadır. Hipertansiyon kılavuzlarını Türkiye açısından değerlendirerek önerileri harmanlamak ve erişkinlerde hipertansiyon tanı ve tedavisinde ortak bir yaklaşımda buluşmak amacıyla konu ile ilgili derneklerin katılımı ile bir uzlaşı raporu hazırlanmasına gerek duyulmuştur. Bu amaçla ülkemizde 1. basamaktaki bir aile hekiminden 3. basamaktaki bir uzmana kadar, hipertansiyon hastaları ile ilgilenen tüm hekimlerin ortak kavramlarda buluşabileceği ve temel başvuru kaynağı olarak kullanabileceği pratik bir metin hazırlamak hedeflenmiştir. Bu uzlaşı raporu ülkemizdeki sağlık uygulamalarını ve sosyokültürel yapıyı da göz önünde bulundurarak hipertansiyon farkındalığını artırmak, değişik kılavuzlardaki farklı tanım ve değerler ile tedavi seçenekleri için ortak bir zemin sağlamak ve ülkemizdeki klinik uygulamaları iyileştirebilecek pratik bir başvuru metni oluşturmak amacını taşımaktadır. Bu rapor hipertansiyonu her yönü ile anlatan bir doküman olmayıp, ana hatlarıyla temel önerilerin yer aldığı bir kaynaktır. Bu metindeki önerilerin kanıta dayalı olmasına ve klinik pratikte görülen hastaların çoğu için geçerli olmasına özen gösterilmiştir. Ancak her hastada yaklaşımın bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiği hatırda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, kılavuz; tanı; tedavi

Turkish hypertension consensus report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Arıcı, Alparslan Birdane, Kerim Güler, Bülent Okan Yıldız, Bülent Altun, Şehsuvar Ertürk, Sinan Aydoğdu, Mert Özbakkaloğlu, Halil Önder Ersöz, Gültekin Süleymanlar, Tufan Tükek, Lale Tokgözoğlu, Yunus Erdem. Turkish hypertension consensus report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(4): 402-409

Sorumlu Yazar: Mustafa Arıcı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale