Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İntihar amaçlı propafenon ve trimetoprim/sulfametoksazol alımı ile akut zehirlenme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 410-413

İntihar amaçlı propafenon ve trimetoprim/sulfametoksazol alımı ile akut zehirlenme

Idris Ardıc, Ozgur Gunebakmaz, Mikail Yarlıoglues, Mehmet Güngör Kaya
Erciyes Üniversitesi Kardiyoloji Ab

On yedi yaşındaki bir erkek hasta, intihar amacıyla yaklaşık 20 tablet (toplam 6000 mgr) propafenon ve 24 tablet trimetoprim (toplam 1920 mgr)-sulfametoksazol (toplam 9600 mgr) içtikten sonra bir saat içinde, kusma, bulantı ve bilinç kaybıyla başka bir merkeze getirildi. Burada, uygulanan bikarbonat, salin infüzyonu ve inotropik desteğe rağmen hastada siyanoz, orta derecede asidoz ve sonuçta kardiyorespiratuvar arest gelişti. Hasta başarılı resüsitasyon ve ventilasyon girişimleriyle yaşama döndürüldükten ve sinüs ritmine döndükten sonra merkezimize sevk edildi. İlk muayenede kalp hızı düzenli ve 55 atım/dk, kan basıncı 70/45 mmHg olan hastanın 12 derivasyonlu elektrokardiyografisinde sinüs bradikardi, aşırı derecede genişlemiş QRS kompleksi (260 msn) ve sağ dal bloku paterni izlendi. İntravenöz salin, bikarbonat ve dopamin tedavisi ve mekanik solunum desteğiyle hastanın sinüs ritmi, hemodinamik parametreleri ve asidozu hızla düzeldi. Elektrokardiyogramda QRS süresinin azaldığı (230 msn) görüldü. Üçüncü günde yeterli hemodinamik dengesi sağlanan hasta normal elektrokardiyografik bulgularla taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Antiaritmik ilaç/zehirlenme, elektrokardiyografi, propafenon/zehirlenme, intihar girişimi; trimetoprim-Sulfametoksazol kombinasyonu/zehirlenme.

Acute intoxication with propafenone and trimethoprim-sulfamethoxazole in a case of suicide attempt

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Idris Ardıc, Ozgur Gunebakmaz, Mikail Yarlıoglues, Mehmet Güngör Kaya. Acute intoxication with propafenone and trimethoprim-sulfamethoxazole in a case of suicide attempt. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 410-413

Sorumlu Yazar: Mehmet Güngör Kaya, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale