Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transient iskemik atağın akut koroner sendroma eşlik ettiği sıradışı bir miksoma prezentasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 676-676 | DOI: 10.5543/tkda.2017.15143

Transient iskemik atağın akut koroner sendroma eşlik ettiği sıradışı bir miksoma prezentasyonu

Abdulkadir Uslu, Cem Doğan
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Miksoma, akut koroner sendrom, transiyel iskemik atakAcute coronary syndrome accompanying transient ischemic attack: an unusual presentation of myxoma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdulkadir Uslu, Cem Doğan. Acute coronary syndrome accompanying transient ischemic attack: an unusual presentation of myxoma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 676-676

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Uslu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale