Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Çift taraflı interatriyal bağlantının üç boyutlu ekokardiyografi ile görüntülenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 332-332 | DOI: 10.5543/tkda.2019.14992

Çift taraflı interatriyal bağlantının üç boyutlu ekokardiyografi ile görüntülenmesi

Konstantinos C. Theodoropoulos, Fulya Avci Demir, Spyridon Zidros, Alexandros Papachristidis, Mark Monaghan
Department of Cardiology, King


Three-dimensional echocardiographic imaging of a double-barrel interatrial communication

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Konstantinos C. Theodoropoulos, Fulya Avci Demir, Spyridon Zidros, Alexandros Papachristidis, Mark Monaghan. Three-dimensional echocardiographic imaging of a double-barrel interatrial communication. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 332-332

Sorumlu Yazar: Fulya Avci Demir, United Kingdom
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale