Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Periferik atardamar hastalıklarının tanı ve tedavisine ilişkin ESC kılavuzları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 61-69

Periferik atardamar hastalıklarının tanı ve tedavisine ilişkin ESC kılavuzları


ESC guidelines for diagnosis and treatment of peripheral arterial diseases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. ESC guidelines for diagnosis and treatment of peripheral arterial diseases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 61-69
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale