Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Posteriyor mitral yaprağın hipoplazisi ve biküspit aortik kapağın nadir birlikteliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(2): 166-166 | DOI: 10.5543/tkda.2017.12387

Posteriyor mitral yaprağın hipoplazisi ve biküspit aortik kapağın nadir birlikteliği

Muhittin Demirel1, Emrah Acar2, Serkan Sivri1, Erdoğan Sökmen1, Sinan Cemgil Özbek1
1Ahi Evran Üniversitesi EğitiM ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kırşehir
2Gümüşhane Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Gümüşhane

Anahtar Kelimeler: posterior mitral yaprak, biküspit aort kapak, transözofageal ekokardiyografi

A rare coincidence of hypoplasia of the posterior mitral leaflet and the bicuspid aortic valve

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muhittin Demirel, Emrah Acar, Serkan Sivri, Erdoğan Sökmen, Sinan Cemgil Özbek. A rare coincidence of hypoplasia of the posterior mitral leaflet and the bicuspid aortic valve. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(2): 166-166

Sorumlu Yazar: Muhittin Demirel, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale