ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Türkiye’deki Kardiyoloji Uzmanlarının İstihdam Tercihleri: Ayrık Seçim Deneyi Modellemesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 199-207 | DOI: 10.5543/tkda.2023.09255

Türkiye’deki Kardiyoloji Uzmanlarının İstihdam Tercihleri: Ayrık Seçim Deneyi Modellemesi

İdris Buğra Çerik1, Emin Koyun2, Yavuz Selim Kıyak3, Işıl İrem Budakoğlu3, Ferhat Dindaş4, Özlem Coşkun3
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye
4Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Uşak, Türkiye

AMAÇ
Hekim dağılımının ülke çapında homojen olması hastaların sağlık hizmetlerine erişimi açısından önemlidir. Sağlık politikasını düzenleyenler, doktorları yetersiz hizmet alan alanlarda çalışmaya yönlendirmek için teşvikler yaratırlar. Teşvik paketlerinin oluşturulması sürecinde hekimlerin istihdam tercihlerinin bilinmesi önemli bir ihtiyaçtır. Bu çalışmada, ayrık seçim deneyi (ASD) kullanarak Türkiye’deki kardiyoloji uzmanlarının tercihlerini nicel olarak ortaya koymayı amaçladık.


YÖNTEM
ASD anketi Türkiye’de çalışan kardiyoloji uzmanlarına elektronik form olarak dağıtıldı. Bu anket istihdam tercihlerinde etkili olabilecek yedi parametreye ilişkin 14 farklı varsayımsal iş teklifi çifti içermekteydi. Veriler, koşullu logit modeli kullanılarak analiz edildi. Koşullu lojistik regresyonun katsayıları (CE) ve kabul etmeye isteklilik (WTA) değerleri hesaplandı.


BULGULAR
Analize toplam 278 kardiyoloji uzmanı dahil edildi. Katılımcıların istihdam tercihinde en etkili parametrenin konum olduğu izlendi (CE: 2,86). İstenmeyen bir yere taşınmayı kabul etmek için bir katılımcının, ortalama bir kardiyoloji uzmanının potansiyel kazancına göre en az %123,3 daha fazla kazanca ihtiyacı olacaktı. Diğer parametreler yeterli araçların bulunması (CE: 1,07, WTA: %46,3), iş arkadaşları ile uyum (CE: 0,92, WTA: %39,61), çalışma koşulları (CE: 0,68, WTA: %29,26) ve gece vardiyası sayısıdır (CE: 0,61, WTA: %26,34).


SONUÇ
Sağlık politikasını düzenleyenlerin parasal kazanç yanında parasal olmayan teşvikleri de içeren bütüncül bir yaklaşımı dikkate almaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyolog, istihdam, ayrık seçim deneyi, sağlık politikası

Employment Preferences of Cardiologists in Türkiye: A Discrete Choice Experiment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İdris Buğra Çerik, Emin Koyun, Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu, Ferhat Dindaş, Özlem Coşkun. Employment Preferences of Cardiologists in Türkiye: A Discrete Choice Experiment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 199-207

Sorumlu Yazar: İdris Buğra Çerik
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi