Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol atriyumda dev anevrizmanın çokkesitli bilgisayarlı tomografi ve ekokardiyografi ile görüntülenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 76-76

Sol atriyumda dev anevrizmanın çokkesitli bilgisayarlı tomografi ve ekokardiyografi ile görüntülenmesi

Cihan Akgul Ozmen1, Ömer Alyan2, Bernas Altıntaş2, Zülküf Karahan2
1Dicle Üniversitesi Tıp Facültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Facültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler: Sol atriyal anevrizma, çok kesitli bilgisayarlı tomografi, ekokardiyografi

Case images: Visualization of a giant left atrial aneurysm by multidetector computed tomography and echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cihan Akgul Ozmen, Ömer Alyan, Bernas Altıntaş, Zülküf Karahan. Case images: Visualization of a giant left atrial aneurysm by multidetector computed tomography and echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 76-76

Sorumlu Yazar: Cihan Akgul Ozmen, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale