ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(3): 1-75

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 Kılavuzu


Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 Kılavuzu

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 Kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(3): 1-75
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi