Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transözofajiyal Ekokardiyografi Esnasında Sağ Atriyum Trombüsünden Kaynaklanan Pulmoner Emboli [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 719-721

Transözofajiyal Ekokardiyografi Esnasında Sağ Atriyum Trombüsünden Kaynaklanan Pulmoner Emboli

Hüsniye YÜKSEL1, Nurten SAYAR2, Haşim MUTLU1, Göknur BİNİCİ1, Barış ÖKÇÜN1, Cengiz ÇELİKER1, Nuran YAZICIOĞLU1
1Istanbul University Institute of Cardiology
2Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Centre Hospital

Bu vaka spinal cerrahi sonrası gelişen sağ atriyal trombüsün transözofajiyal ekokardiyografi (TEE) inceleme esnasında embolizasyonunu rapor etmektedir. 50 yaşındaki kadın hasta spinal cerrahi sonrası gelişen senkop atağı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Transtorasik ekokardiyografik incelemede sağ atriyumda hareketli, sağ ventriküle prolabe kitle gözlendi. Daha ileri inceleme için aynı seansta hastaya TEE uygulaması planlandı. Özofajiyal entübasyon esnasında hasta ani sıkıntı ve fenalık hissinden yakındı. Hemen yapılan TEE incelemede sağ atriyal kitlenin kaybolduğu tespit edildi. Akut dönemde ve izlemlerinde hemodinamik olarak stabil seyreden hastaya hastane içi dönemde yapılan ventilasyon-perfüzyon sintigrafisinde pulmoner emboli tanısı doğrulandı. Yakın dönemde cerrahi anemnezi olduğundan tromboliz uygulanmayan hasta parenteral heparin ile başarı ile tedavi edilip taburcu edildi.


Pulmonary Embolization of a Right Atrial Mass During Transesophageal Echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüsniye YÜKSEL, Nurten SAYAR, Haşim MUTLU, Göknur BİNİCİ, Barış ÖKÇÜN, Cengiz ÇELİKER, Nuran YAZICIOĞLU. Pulmonary Embolization of a Right Atrial Mass During Transesophageal Echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 719-721
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale