Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dekstrokardi ve situs inversus bulunan bir hastada biventriküler ICD yerleştirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 89-92 | DOI: 10.5543/tkda.2015.05435

Dekstrokardi ve situs inversus bulunan bir hastada biventriküler ICD yerleştirilmesi

Veysel Kutay Vurgun, Demet Menekşe Gerede, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Biventriküler ICD (kalp içi defibrillator) yerleştirilmesi, kardiyomiyopatisi olan seçilmiş olgularda ani kalp ölümü riskini ve kalp yetersizliği semptomlarını azaltmak amacıyla sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Doğumsal kalp defektleri içinde dekstrokardiye 0.4/10000 oranında rastlanmaktadır. Dektrokardili olgularda daha sonra kardiyomiyopati gelişme riski de oldukça düşüktür. Bu yazıda, biventriküler ICD yerleştirilen kardiyomiyopatisi olan dekstrokardili bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Defibrilatör, dekstrokardi, dilate kardiyomiyopati; kalp yetersizliği; yapay pacemaker

Implantation of a biventricular ICD in a patient with dextrocardia with situs inversus

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Veysel Kutay Vurgun, Demet Menekşe Gerede, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek. Implantation of a biventricular ICD in a patient with dextrocardia with situs inversus. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 89-92

Sorumlu Yazar: Veysel Kutay Vurgun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale