Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İzole ventriküler septal defektli 799 çocuğun uzun süreli takibi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 22-25 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01679

İzole ventriküler septal defektli 799 çocuğun uzun süreli takibi

Sevcan Erdem1, Nazan Özbarlas1, Osman Küçükosmanoğlu1, Hakan Poyrazoğlu2, Orhan Kemal Salih2
1Çukurova Universitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Universitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana

AMAÇ
İzole ventriküler septal defektli (VSD) çocuk hastalarda uzun dönem takip ve prognoz sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya çocuk kardiyolojisi bölümünde izole VSD nedeniyle izlenen 799 hasta (368 kız, 431 erkek; ort. tanı yaşı 24.3±37.4 ay; ortanca 6 ay) alındı. Olguların ortalama takip süresi 32.8±30.3 ay (ortanca 20 ay) idi.

BULGULAR
Defeklerin sınıflandırılması perimembranöz (n=610, %76.4), müsküler (n=171, %21.4), çift iştirakli subarteryel (n=10, %1.3) ve çoklu defekt (n=8, %1) şeklindeydi. Kendiliğinden kapanma oranı müsküler defektlerde %42.7, perimembranöz defektlerde %13.1, çoklu defektlerde %25 bulundu. Kendiliğinden kapanmanın gerçekleştiği ortalama yaş müsküler defektlerde 18.6±19.9 ay (ortanca 12 ay), perimembranöz defektlerde 30.2±33.7 ay (ortanca 14.5 ay) idi. Müsküler defektlerin %78.1’i, perimembranöz defektlerin %58.6’sı 2 yaşından önce kendiliğinden kapandı. Cerrahi olarak kapatılan 256 defektin (%32) çoğu (%91.4) perimembranöz yerleşimli idi. Ortalama cerrahi yaşı müsküler grupta 38.8±49.1 ay (ortanca 11 ay), perimembranöz grupta 43.7±40.9 ay (ortanca 24 ay) idi. İzlem dönemi sırasında görülen komplikasyonlar şunlardı: aort kapak sarkması (%0.7), aort yetersizliği (%0.6), sol ventrikül-sağ atriyum bağlantısı (%2.6), subaortik çıkıntı (%3.7) ve infundibuler darlık (%1.2). Ameliyat edilen hastaların sekizinde (%3.7) aort yetersizliği gelişti.

SONUÇ
Bulgularımız VSD’lerin doğal seyri ve prognozu hakkında hasta yaşı, defekt tipi ve izlem döneminde gelişen komplikasyonlar açısından yararlı veriler ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ekokardiyografi, kalp septal defekti, ventriküler/cerrahi

Long-term follow-up of 799 children with isolated ventricular septal defects

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sevcan Erdem, Nazan Özbarlas, Osman Küçükosmanoğlu, Hakan Poyrazoğlu, Orhan Kemal Salih. Long-term follow-up of 799 children with isolated ventricular septal defects. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 22-25

Sorumlu Yazar: Sevcan Erdem, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale