Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İlaç kaynaklı Brugada fenotipi, üç farklı senaryonun olgu serisi: Gerçek ya da kurgu? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 650-654 | DOI: 10.5543/tkda.2017.02717

İlaç kaynaklı Brugada fenotipi, üç farklı senaryonun olgu serisi: Gerçek ya da kurgu?

Serkan Asil1, Uğur Canpolat2, Ergün Barış Kaya2, Kudret Aytemir2, Giray Kabakçı2
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Hastenesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Brugada sendromu sağ prekordiyal EKG derivasyonlarının (V1-3) en az ikisinde ≥2 mm coved tipte J noktası ve ST yükselmesi ile karakterize kalıtsal bir kalp hastalığıdır. Psikotropik ve anestetik ilaçlar da dahil olmak üzere artan sayıda kalp dışı ilacın ölümcül ventrikül aritmilerine yatkınlığı artıran Brugada fenokopisini tetiklediği gösterilmiştir. Ancak bu durumun klinik önemi ile ilgili net veri bulunmamaktadır. Bu olgu serisinde hastalarımızdaki tipik Brugada paterninin; lityum, valproik asit ve tiyokolşikosid ile maskelenmiş olabileceği düşünülmüştür. Ancak klinik senaryonun her üç olguda da farklı olduğu, semptomsuz ve ani kalp durması arasında değiştiği izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Brugada sendromu, ilaç; elektrokardiyografi.

Case series of three different scenarios with drug-induced Brugada patterns: fact or fiction?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serkan Asil, Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir, Giray Kabakçı. Case series of three different scenarios with drug-induced Brugada patterns: fact or fiction?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 650-654

Sorumlu Yazar: Serkan Asil, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale