Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transtorasik ekokardiyografi ile tanı konan kuadriküspit aort kapağı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 435-435

Transtorasik ekokardiyografi ile tanı konan kuadriküspit aort kapağı

Mehmet Küçükosmanoğlu1, Harun Evrengül2, Hasan Turhan2, Hüseyin Göksülük3
1Özel Tam-med Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
2Özel Medical Park Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
3Kilis Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kilis, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kuadriküspid Aort Kapağı, Aort Yetmezliği, Ekokardiyografi

Quadricuspid aortic valve diagnosed by transthoracic echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Küçükosmanoğlu, Harun Evrengül, Hasan Turhan, Hüseyin Göksülük. Quadricuspid aortic valve diagnosed by transthoracic echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 435-435

Sorumlu Yazar: Mehmet Küçükosmanoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale