Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kaynaklardan Yararlanma ve Kaynak Gösterme Nasıl Yapılmalıdır [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 40-41

Kaynaklardan Yararlanma ve Kaynak Gösterme Nasıl Yapılmalıdır

Çetin Erol
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı


Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Çetin Erol. Kaynaklardan Yararlanma ve Kaynak Gösterme Nasıl Yapılmalıdır. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 40-41

Sorumlu Yazar: Çetin Erol
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale