Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Avrupa Kardiyoloji Derneği enfektif endokardit kılavuzundan yansıyanlar; pratiğimizde neler değişecek? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(8): 673-677 | DOI: 10.5543/tkda.2015.01384

Avrupa Kardiyoloji Derneği enfektif endokardit kılavuzundan yansıyanlar; pratiğimizde neler değişecek?

Abdullah Doğan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir.

Anahtar Kelimeler: İnfektif endokardit, kılavuz, editoriyal yorum

Reflections from infective endocarditis guideline by European Society of Cardiology; What will change in our practice?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdullah Doğan. Reflections from infective endocarditis guideline by European Society of Cardiology; What will change in our practice?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(8): 673-677

Sorumlu Yazar: Abdullah Doğan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale