TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (3)
Cilt: 45  Ek: 3 - Nisan 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Lale Tokgözoğlu, Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 28952469  Sayfa III

DAVETLI DERLEME
2.
Pitavastatinin etkinliği ve güvenliği
The efficacy and safety of pitavastatin
Vedat Sansoy
PMID: 28952470  doi: 10.5543/tkda.2017.88459  Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
HDL-kolesterol üzerine pitavastatinin etkisi
Efficacy of pitavastatin on HDL-cholesterol
Lale Tokgözoğlu
PMID: 28952471  doi: 10.5543/tkda.2017.24524  Sayfalar 5 - 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Kardiyovasküler korunma ve pitavastatin
Cardiovascular prevention and pitavastatin
Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 28952472  doi: 10.5543/tkda.2017.80930  Sayfalar 8 - 12
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Pitavastatin ve diyabet gelişimi
Pitavastatin and new diabetes development
Şengül Beyaz, Kubilay Ükinç
PMID: 28952473  doi: 10.5543/tkda.2017.51635  Sayfalar 13 - 15
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Pitavastatin – tolerabilite ve yan etki profili
Pitavastatin – tolerability and advers effect profile
Nevrez Koylan
PMID: 28952474  doi: 10.5543/tkda.2017.60246  Sayfalar 16 - 23
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale