TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (2)
Cilt: 45  Ek: 2 - Mart 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editörden
Yüksel Çavuşoğlu
Sayfa III

DERLEME
2.
Kalp yetersizliğinde demir eksikliği ve anemi
Iron deficiency and anemia in heart failure
Yüksel Çavuşoğlu, Hakan Altay, Mustafa Çetiner, Tolga Sinan Güvenç, Ahmet Temizhan, Dilek Ural, Dilek Yeşilbursa, Nesligül Yıldırım, Mehmet Birhan Yılmaz
PMID: 28446734  doi: 10.5543/tkda.2017.79584  Sayfalar 1 - 38

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale