TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 40 (4)
Cilt: 40  Sayı: 4 - Haziran 2012
EDITÖRDEN
1.
Avrupa Kardiyoloji Derneği / Avrupa Ateroskleroz Derneği Dislipidemilere Yaklaşım Kılavuzu ve Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Kılavuzunun ardından lipit düşürücü tedaviye bakış
A perspective to lipid lowering therapy after ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias and the European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice
Dilek Ural
PMID: 22951844  doi: 10.5543/tkda.2012.83873  Sayfalar 293 - 297
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Türkiye’deki kalp yetersizliği prevalansı ve öngördürücüleri: HAPPY çalışması
Heart failure prevalence and predictors in Turkey: HAPPY study
Muzaffer Degertekin, Çetin Erol, Oktay Ergene, Lale Tokgözoğlu, Mehmet Aksoy, Mustafa Kemal Erol, Mehmet Eren, Mahmut Şahin, Elif Eroğlu, Bülent Mutlu, Ömer Kozan
PMID: 22951845  doi: 10.5543/tkda.2012.65031  Sayfalar 298 - 308

3.
Aort darlığı hastalarında artmış karbonhidrat antijen 125 düzeyleri: Klinik ciddiyet ve ekokardiyografik değişkenlerle ilişkisi
Elevated carbohydrate antigen 125 levels in patients with aortic stenosis: relation to clinical severity and echocardiographic parameters
Ercan Varol, Habil Yücel, Akif Arslan, Mehmet Özaydın, Doğan Erdoğan, Abdullah Doğan
PMID: 22951846  doi: 10.5543/tkda.2012.87894  Sayfalar 309 - 315

4.
Hiç tedavi edilmemiş evre 1 esansiyel hipertansiyon hastalarında serum total testosteron düzeyi ve 24 saatlik idrar sodyum atılımı arasındaki ilişki
The relationship between serum total testosterone and 24-hour urinary sodium excretion in never-treated stage 1 essential hypertensive patients
Barış Afşar, Mahmut Ay, Rukuye Burucu, Alper Kırkpantur
PMID: 22951847  doi: 10.5543/tkda.2012.81557  Sayfalar 316 - 322

5.
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de koroner arter hastalığı nedeni ile güçlendirilmiş eksternal kontrpulsasyon tedavisi gören hastalarda olaysız sağkalım oranları ve uzun dönem klinik sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of long term clinical outcomes, event free survival rates of patients undergoing enhanced external counterpulsation for coronary artery disease in the United States and Turkey
Ozlem Soran, Coskun İkizler, Atilla Sengul, Bilal Çuğlan, Elizabeth Kennard, Sheryl Kelsey
PMID: 22951848  doi: 10.5543/tkda.2012.59144  Sayfalar 323 - 330

6.
Atriyoventriküler tam bloklu yaşlı hastalarda DDD ve VVIR kalıcı kalp pili modlarının karşılaştırılması
Comparison of DDD versus VVIR pacing modes in elderly patients with atrioventricular block
Barış Kılıçaslan, Fahriye Vatansever Ağca, Esin Evren Kılıçaslan, Ozan Kınay, Kürşat Tigen, Çayan Çakır, Cem Nazlı, Oktay Ergene
PMID: 22951849  doi: 10.5543/tkda.2012.33677  Sayfalar 331 - 336

7.
Normotansif obez çocuklarda sol ventrikül fonksiyonunun ekokardiyografiyle değerlendirilmesi: Beden kütle indeksine göre karşılaştırmalı analiz
Echocardiographic evaluation of left ventricular function in normotansive obese children: a comparative analysis according to body mass index
Ayse Esin Kibar, Feyza Ayşenur Paç, Mehmet Burhan Oflaz, Şevket Ballı, İbrahim Ece
PMID: 22951850  doi: 10.5543/tkda.2012.49344  Sayfalar 337 - 346

OLGU BILDIRISI
8.
Fenestre kor triatriatum sinister: Olgu sunumu
Fenestrated cor triatriatum sinistrum: a case report
Zafer Işılak, Serkan Çay, Ejder Kardeşoğlu, Mehmet Uzun
PMID: 22951851  doi: 10.5543/tkda.2012.73444  Sayfalar 347 - 349

9.
Shone sendromu ve duktus arteriyoz açıklığı olan erişkin hasta: Olgu sunumu
Adult patient with Shone’s syndrome and patent ductus arteriosus: a case report
Çağdaş Akgüllü, Ercan Erdoğan
PMID: 22951852  doi: 10.5543/tkda.2012.27003  Sayfalar 350 - 353

10.
Paget-von Schröetter sendromu: Ağır egzersiz sonrası gelişen üst ekstremite derin ven trombozu
Paget-von Schrötter syndrome: upper extremity deep vein thrombosis after heavy exercise
Ahmet Sayın, Hasan Güngör, Murat Bilgin, Ümit Ertürk
PMID: 22951853  doi: 10.5543/tkda.2012.02212  Sayfalar 354 - 357

11.
Lamotrijin ilişkili miyokardit: Olgu sunumu
Lamotrigine related myocarditis: case report
Turan Bayhan, Murat Şahin, Işıl Yıldırım, Tevfik Karagöz
PMID: 22951854  doi: 10.5543/tkda.2012.70268  Sayfalar 358 - 360

12.
Sağ atriyumda semptomatik lipom: Olgu sunumu
A case of symptomatic right atrial lipoma
Hüseyin Tuncay Parmaksız, Orhan Elönü, Ümit Duman, Ergün Seyfeli
PMID: 22951855  doi: 10.5543/tkda.2012.40316  Sayfalar 361 - 363

13.
Akut sağ kalp yetersizliği ile başvuran hastada triküspit kapak brusella endokarditi
A case with tricuspid valve brucella endocarditis presenting with acute right heart failure
Hüseyin Uğur Yazıcı, Kadir Uğur Mert, Utku Şenol, Taner Ulus
PMID: 22951856  doi: 10.5543/tkda.2012.32067  Sayfalar 364 - 367

DAVETLI DERLEME
14.
Yüksek yoğunluklu lipoprotein ile apoproteinlerinin işlev kusuru: Erişkin popülasyonda kardiyometabolik riskin altında yatan yeni mekanizmalar
Dysfunction of high-density lipoprotein and its apolipoproteins: New mechanisms underlying cardiometabolic risk in the population at large
Altan Onat, Günay Can, Hüsniye Yüksel
PMID: 22951857  doi: 10.5543/tkda.2012.55490  Sayfalar 368 - 385

NASIL YAPALIM?
15.
(Pulmoner hipertansiyon) Vazoreaktivite testi nasıl yapılmalıdır?
Suggestions on how to do / (Pulmonary hypertension) How to do vasoreactivity test?
Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya
PMID: 22951858  doi: 10.5543/tkda.2012.99469  Sayfalar 386 - 389
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Gerçek zamanlı 3D transözefageal ekokardiyografi ile bir protez mitral kapakta erken işlev bozukluğunun değerlendirilmesi
Case images: Evaluation of early dysfunction of a prosthetic mitral valve by real-time 3D transesophageal echocardiography
Saide Aytekin, Yelda Tayyareci, Selen Yurdakul, Ertan Sağbaş
PMID: 22951859  doi: 10.5543/tkda.2012.02515  Sayfa 390
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Mikrokateter aracılı diseksiyon sonrası kapanan koroner ile pulmoner arter arasındaki fistül
Case images: Closure of the coronary to pulmonary artery fistula after microcatheter mediated dissection
Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir, Ali Oto
PMID: 22951860  doi: 10.5543/tkda.2012.78553  Sayfa 391
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Kunduracı göğsü olan hastada sağ atriyum basısına bağlı atriyum fibrilasyonu
Atrial fibrillation due to right atrial compression in a patient with pectus excavatum
Uğur Canpolat, Ulvi Yalçın, Levent Şahiner, Kudret Aytemir
PMID: 22951861  doi: 10.5543/tkda.2012.58046  Sayfa 392
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Aortta embolize kapatma cihazının bir kaz boynu kementi kullanılarak perkütan alımı
Percutaneous retrieval of an embolized occluder device from the aorta using a goose-neck snare
Aylin Yıldırır, Birgül Varan, İlkay Erdoğan, Fatih Boyvat
PMID: 22951862  doi: 10.5543/tkda.2012.01979  Sayfa 393
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Bir bebekte subklavyen ve pulmoner çalma fenomeninin transkateter tedavisi
Transcatheter treatment of subclavian and pulmonary steal phenomenon in an infant
Osman Baspinar, Metin Kılınç, Ahmet İrdem, Mehmet Keskin
PMID: 22951863  doi: 10.5543/tkda.2012.29939  Sayfa 394
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
21.
Uzman Yanıtları
Answers of Specialist
Ömer Kozan
Sayfa 395
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 396
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale