TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 24 (4)
Cilt: 24  Sayı: 4 - Mayıs 1996
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 196 - 199
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Kavopulmoner Anastomozlar Sonrası Gelişen Pulmoner Arteriovenöz Fistüllerin Tanısında Kontrast Ekokardiyografi
Contrast Echocardiography for Diagnosis of Pulmonary Arteriovenous Fistula Late After Glenn Anastomosis
Gül Sağın SAYLAM, Jane SOMERVİLLE
Sayfalar 214 - 220

3.
İntranterin Dönemde Atriyum, Ventrikül Ve Büyük Arterlerin Gelişmesinin Değerlendirilmesi
Assessment of Development of Atria, Ventricles and Gret Arteries During Intrauterine Period
Ali Rahmi BAKİLER, Nazmi NARİN, Ruhi ÖZYÜREK, Hakan KANIT, Soner ÖNER, Coşkun DORAK, Müfit ARCASOY, Aytül PARLAR
Sayfalar 221 - 227

4.
İnfekte Kalıcı Transvenöz Pacemaker Sisteminde Cerrahi Tedavi: On Yıllık Deneyim
Surgical Treatment in Infected Permanent Transvenous Pacemaker Systems: Ten Years' Experience
Kadir SAĞDIÇ, Mario LACHAT, Paul VOGT, Christoph WILLERS, Marietta SCHÖNBECK, Urs NEDERHAUSER, Ludwick von SEGESSER, Marko TURINA
Sayfalar 228 - 233

5.
Akut Miyokard İnfarktüsüne Bağlı Ventriküler Septum Rüptürünün Erken Cerrahi Tedavi
Early Surgical Treatment of Ventricular Septal Rupture in Acute Myocardial Infarction
Murat DEMİRTAŞ, Fikri YAPICI, Hacı AKAR, Mehmet KAPLAN, Cem ALHAN, Hüseyin TOKLU, Sabri DAĞSALI, Ergin EREN, Azmi ÖZLER
Sayfalar 234 - 237

6.
Erişkinde Kalp Rabdomiyoması
Cardiac Rhabdomyoma in a Adult
M.Serdar KÜÇÜKOĞLU, Hüsniye YÜKSEL, Sinan ÜNER, Halil TÜRKOĞLU, Ç. BAYINDIR
Sayfalar 238 - 239

7.
Sağ Atriyumu Tutan İntravenöz Leiomiyomatoz
Intravenous Leiomyomatosis with Right Atrial Involvement
Ahmet T. YILMAZ, Mehmet ARSLAN, Ufuk DEMİRKILIÇ, Ertuğrul ÖZAL, Erkan ÖZAL, Erkan KURULAY, Cemal SAĞ, Ömer Y. ÖZTÜRK
Sayfalar 240 - 242

8.
Sigara İçiminde Koroner Ölüm Riski Boyutu ve Türk Erkeklerinde Basiret, Kadınlarında Olumsuz Gidiş: TEKHARF Çalışması Kohortunun 5 Yıl İzlenmesi
Prevalence, Recent Trend and Risk for Coronary death of Smoking Among Turkish Men and Women: 5-year Follow-up Data of Cohort
Altan ONAT, Kenan DÖNMEZ, İbrahim KELEŞ, Barış ÖKÇÜN, Göksel KAHRAMAN, Dursun DURSUNOĞLU, Vedat SANSOY
Sayfalar 243 - 250

9.
L-Carnitine'nin Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Miyokard İnfarktüsü Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi
The Effect of L-Carnitine on Left Ventricular Function in Patients with Acute Myocardial Infarction Treated with Streptokinase
Seçkin PEHLİVANOĞLU, Rasim ENAR, Haşim MUTLU, Ahmet SERT, Murat ERSANLI, Nuran YAZICIOĞLU
Sayfalar 251 - 255

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale