Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporu: COVID-19 Pandemisi ve Kardiyovasküler Hastalıklar Konusunda Bilinmesi Gerekenler (25 Mart 2020) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 1-48 | DOI: 10.5543/tkda.2020.97198

Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporu: COVID-19 Pandemisi ve Kardiyovasküler Hastalıklar Konusunda Bilinmesi Gerekenler (25 Mart 2020)

Meryem Aktoz1, Hakan Altay2, Emre Aslanger3, Enver Atalar4, Vedat Aytekin5, Ahmet Oytun Baykan6, Cem Barçın7, Nezihi Barış8, Asiye Ayça Boyacı9, Yüksel Çavuşoğlu10, Ahmet Çelik11, Göksel Çinier12, Muzaffer Değertekin13, Önder Ergönül14, Mehmet Ertürk15, M. Kemal Erol16, Bülent Görenek10, Mustafa Ozan Gürsoy17, Burak Hünük3, Gökhan Kahveci18, Can Yücel Karabay12, Ilgın Karaca19, Meral Kayıkçıoğlu20, Muhammed Keskin21, Teoman Kılıç22, Cevat Kırma18, Umut Kocabaş2, Serdar Küçükoğlu23, Bülent Mutlu24, Sanem Nalbantgil20, Ertuğrul Okuyan25, Kaan Okyay26, Deniz Kaptan Özen27, Sami Özgül28, Ebru Özpelit8, Bahar Pirat26, Sena Sert12, Ümit Yaşar Sinan23, Yusuf Ziya Şener4, Ersan Tatlı29, Ahmet İlker Tekkeşin12, Eralp Tutar30, Dilek Ural5, Özlem Yıldırımtürk12
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
2Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
5Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
6Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana
7S.B.Ü. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
9Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
10Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
11Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
12İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
13Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
14Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
15S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
16Şişli Kolan International, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
17İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
18Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
19Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
20Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
21İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
22Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
23İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
24Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
25İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
26Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
27Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli
28Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş
29Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
30Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Aralık 2019’da, Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde, nedeni bilinmeyen, tedaviye dirençli pnömoni olguları ile ortaya çıkan ve devamında hızla yayılarak XXI. yüzyılın ilk pandemisine neden olan yeni koronavirüsün (severe acute respiratory syndrome koranavirüs-2 [SARS-CoV-2]) 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de resmi olarak saptanmasının ardından olgu sayısı hızla artmış ve 10 gün içerisinde 670 hastada virüs izole edilmiştir. Hasta sayısındaki hızlı artış, hekimlerimizin bir yandan etkilenen hastalara müdahale ederken diğer yandan toplumu ve kendilerini korumayı öğrenmelerini gerektirmektedir. Salgından en çok etkilenen ve ölüm oranı en yüksek seyreden grup, bilinen kalp ve damar hastalıkları olan yaşlılardır. Bu nedenle, kardiyoloji uzmanlarının salgınla mücadelede aktif görev almaları kaçınılmazdır. Bu makale, COVID-19’dan etkilenen kalp-damar hastalarının yönetiminde güncel bilgilerin kısa bir değerlendirmesini yapmayı ve kardiyoloji uzmanlarına sık karşılaştıkları sorunlar ve sorular hakkında pratik öneriler sunmayı amaçlamaktadır.


Consensus Report from Turkish Society of Cardiology: COVID-19 and Cardiovascular Diseases. What cardiologists should know. (25th March 2020)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meryem Aktoz, Hakan Altay, Emre Aslanger, Enver Atalar, Vedat Aytekin, Ahmet Oytun Baykan, Cem Barçın, Nezihi Barış, Asiye Ayça Boyacı, Yüksel Çavuşoğlu, Ahmet Çelik, Göksel Çinier, Muzaffer Değertekin, Önder Ergönül, Mehmet Ertürk, M. Kemal Erol, Bülent Görenek, Mustafa Ozan Gürsoy, Burak Hünük, Gökhan Kahveci, Can Yücel Karabay, Ilgın Karaca, Meral Kayıkçıoğlu, Muhammed Keskin, Teoman Kılıç, Cevat Kırma, Umut Kocabaş, Serdar Küçükoğlu, Bülent Mutlu, Sanem Nalbantgil, Ertuğrul Okuyan, Kaan Okyay, Deniz Kaptan Özen, Sami Özgül, Ebru Özpelit, Bahar Pirat, Sena Sert, Ümit Yaşar Sinan, Yusuf Ziya Şener, Ersan Tatlı, Ahmet İlker Tekkeşin, Eralp Tutar, Dilek Ural, Özlem Yıldırımtürk. Consensus Report from Turkish Society of Cardiology: COVID-19 and Cardiovascular Diseases. What cardiologists should know. (25th March 2020). Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 1-48

Sorumlu Yazar: Vedat Aytekin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale