Kardiyovasküler hastalık riski hesaplama yöntemleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(4): 6-13 | DOI: 10.5543/tkda.2011.kultursay

Kardiyovasküler hastalık riski hesaplama yöntemleri

Hakan Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar gü- nümüzde en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Erken gençlik yaşlarından itibaren başlayan bu sürecin yarattığı riskin değerlendirilmesi korunma ve tedavi açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, çeşitli risk hesaplama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler temelde aterosklerotik risk faktörlerinin değerlendirilmesine dayanır. Bu derlemede, en sık kullanılan risk değerlendirme sistemleri, bu sistemlerle ilgili bazı sorunlar ve güncel kılavuz değişiklikleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık/önleme ve kontrol, risk değerlendirme/yöntem; risk faktörü.

Methods of risk estimation for cardiovascular disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hakan Kültürsay. Methods of risk estimation for cardiovascular disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(4): 6-13

Sorumlu Yazar: Hakan Kültürsay
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale