Akut miyokard infarktüsü geçiren hastaların primer perkütan koroner girişim için helikopter ambulans ile nakli [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 348-352

Akut miyokard infarktüsü geçiren hastaların primer perkütan koroner girişim için helikopter ambulans ile nakli

Ender Örnek, Sani Namık Murat, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir
Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından helikopter hava ambulans sistemi kurulmaya başlandı. Ülke genelinde 15 il, merkez olarak belirlendi. Bu illerden birer saatlik uçuş mesafeleri ile tüm Türkiye kapsama alınmaktadır. Hastanemizde bu sisteme bağlı olarak Kasım 2008’ den itibaren 2 adet helikopter ambulans sürekli olarak konuşlandırıldı. Akut miyokard infarktüsü (AMİ) geçirmekte olan hastalarda reperfüzyon tedavisinin çabuk kullanımı ile yaşam süresi uzatılabilmektedir. Bu nedenle hastaların hızlıca bir hastaneye nakledilmeleri çok önemlidir. AMİ başlangıcı ile reperfüzyon tedavisi arasındaki gecikmelerin nedenlerinden iki tanesi hastane öncesi ve hastaneler arası nakillerdir. AMİ geçiren 2 olgu hastanemize helikopter ambulans ile nakledilerek primer perkütanöz koroner girişim (PKG) yapıldı. Bu yazıda, AMİ olgularında PKG için Mİ tedavi sistem programları ve hasta naklinde hava ambulansının rolü tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: miyokard, infarktüs, hasta, nakil, helikopter, ambulans, perkütan, koroner, girişim

Transportation of patients with acute myocardial infarction for primary percutaneous coronary intervention by helicopter ambulance

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ender Örnek, Sani Namık Murat, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir. Transportation of patients with acute myocardial infarction for primary percutaneous coronary intervention by helicopter ambulance. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 348-352

Sorumlu Yazar: Ender Örnek, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale