Erişkinde aortapulmoner pencere: Girişimsiz ve pulmoner vasküler hastalık gelişmeden 22 yıl yaşam [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 332-334 | DOI: 10.5543/tkda.2016.94224

Erişkinde aortapulmoner pencere: Girişimsiz ve pulmoner vasküler hastalık gelişmeden 22 yıl yaşam

İsa Öner Yüksel, Erkan Köklü, Sakir Arslan, Cagin Mustafa Ureyen, Selcuk Kucukseymen
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

Özet– Aortapulmoner pencere, çıkan aorta ve ana pulmoner arter arasında bağlantının olduğu nadir bir anomalidir. Düzeltme yapılmazsa prognozu kötüdür ve yaşamın ilk yılında mortalite %40 civarındadır. Bu yazıda, pulmoner vasküler hastalık olmaksızın erişkin yaşa ulaşan aortapulmoner pencereli bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Aortapulmoner pencere, vasküler hastalıklar.

Aortopulmonary window in adulthood: Surviving at 22 years without intervention or pulmonary vascular disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İsa Öner Yüksel, Erkan Köklü, Sakir Arslan, Cagin Mustafa Ureyen, Selcuk Kucukseymen. Aortopulmonary window in adulthood: Surviving at 22 years without intervention or pulmonary vascular disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 332-334

Sorumlu Yazar: İsa Öner Yüksel, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale