Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Yapan Membranöz Septum Anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 651-653

Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Yapan Membranöz Septum Anevrizması

M. Kerem VURAL1, Erol ŞENER1, Arzum KALE1, Oğuz TAŞDEMİR1
Kardiyovaskiiler Cerrahi Kliniği, Tiirkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Ankara

Ventriküler septal defekt (VSD) mevcudiyetinde sağ ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu yapan ender bir membranöz septum anevrizması olgusu sunulmuştur. Eşlik eden inlet tipi VSD, PTFE materyalinden bir yama ile onarılmış; anevrizma kesesi ise tabanına konulan obliterasyon dikişlerinden sonra eksize edilmiştir. Sekonder infundibular hipertrofi rezeke edilerek ventrikülotomi perikardial yama ile kapatılmıştır. Postoperatif dönemi sorunsuz seyreden hasta, beşinci gün taburcu edilmiştir. Ameliyat sonrası ikinci ayda yapılan kontrol ekokardiyografide herhangi bir anormallik saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Menıbranöz septunı, anevrizma, sağ venırikiil çtktnı yolu obstriiksiyomı, ventrikiiler septal defekt .

Membranous Septum Aneurysm Obstructing Right Ventricular Outflow Tract

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
M. Kerem VURAL, Erol ŞENER, Arzum KALE, Oğuz TAŞDEMİR. Membranous Septum Aneurysm Obstructing Right Ventricular Outflow Tract. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 651-653
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale