Aorto-sağ atriyum fistülü nedenli kalp yetersizliği ve perkütan kapatma ile başarılı tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 60-62 | DOI: 10.5543/tkda.2018.88399

Aorto-sağ atriyum fistülü nedenli kalp yetersizliği ve perkütan kapatma ile başarılı tedavisi

Anar Mammadli, Mustafa Kılıçkap, Irem Dinçer, Müge Akbulut, Tamer Sayın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Aorto-atriyal fistül doğumsal olabildiği gibi bakteriyel endokardit, paravalvüler apse, aort diseksiyonu ve kalp cerrahisinin komplikasyonu gibi kazanılmış nedenlere bağlı olarak gelişen kalbin nadir bir anomalisidir. Elli yaşında kadın hasta kliniğimize nefes darlığı ve karın şişliği şikayetleri ile başvurdu. Başvurusunda fonksiyonel kapasitesi NYHA (New York Heart Association) sınıf III idi. Fizik muayenesinde en iyi sağ parasternal alanda duyulan sistolik üfürüm, asit ve hepatomegali saptandı. Transtorasik ekokardiyografi ile aorto-sağ atriyum arasında fistül saptadık ve transözofajiyal ekokardiyografi ve aortografi ile doğruladık. Hastanın geçirilmiş kalp cerrahisi, antikoagülasyon kullanımı ve kalp yetersizliği öyküsü olduğundan, yüksek cerrahi riski nedeniyle perkütan girişimi tercih ettik. Fistülü Amplatzer Duct Occluder II cihazı ile başarılı şekilde kapadık. Hasta tedaviye olumlu cevap verdi, bir hafta sonra hastanın asitinde belirgin azalma oldu ve diüretik dozu yarıya düşürüldü. Bir ay sonra hastanın foknsiyonel kapasitesi NYHA sınıf II oldu ve sağ atriyum basıncı 8 mm Hg’ya düştü.

Anahtar Kelimeler: Aorto-atrial fistül, kalp yetersizliği, perkütan kapatma.

Heart failure due to aorto-right atrial fistula and successful treatment with percutaneous closure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Anar Mammadli, Mustafa Kılıçkap, Irem Dinçer, Müge Akbulut, Tamer Sayın. Heart failure due to aorto-right atrial fistula and successful treatment with percutaneous closure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 60-62

Sorumlu Yazar: Anar Mammadli, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale