Ani kalp ölümü: Birincil koruma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(5): 294-303

Ani kalp ölümü: Birincil koruma

Bülent Özin1, Erdem Diker2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Kalp kökenli ani ölüm (ani kalp ölümü), en sık gözlenen ölüm şeklidir. Kardiyovasküler hastalıklar sonucu olan ölümlerin yaklaşık yarısı ani ölüm şeklinde olmaktadır. Ventrikül taşiaritmileri, özellikle ventrikül fibrilasyonuna dönüşen monomorfik ventrikül taşikardileri, ani ölümün en sık nedenleridir. Hastaların %80’inde eşlik eden koroner arter hastalığı ani ölüm açısından en önemli risk faktörüdür. Bazı hastalarda ani ölüm koroner arter hastalığının ilk ve son belirtisi olarak ortaya çıkar. İmplante edilen kardiyoverter defibrilatörlerin ani ölümü önlemedeki başarısı, bu durumun önlenmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. Bu yazıda ani ölüm risk faktörleri ile çeşitli hastalıklarda ani ölümün önlenmesi konusunda yapılan birincil koruma çalışmaları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Amiodaron/terapötik kullanım; kardiyomiyopati, hipertrofik; ölüm, ani, kalp nedenli/etyoloji; önleme ve koruma; defibrilatör, implantabl; birincil koruma; risk faktörü; taşikardi; ventrikül disfonksiyonu, sol

Sudden cardiac death: primary prevention

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bülent Özin, Erdem Diker. Sudden cardiac death: primary prevention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(5): 294-303
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale