Kawasaki hastalığı geçirmiş bir çocukta dev sol ana koroner arter anevrizmasının trombozu ve buna bağlı olarak gelişen kronik sol ön inen arter tıkanması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 175-175 | DOI: 10.5543/tkda.2013.85382

Kawasaki hastalığı geçirmiş bir çocukta dev sol ana koroner arter anevrizmasının trombozu ve buna bağlı olarak gelişen kronik sol ön inen arter tıkanması

Aleks Değirmencioğu1, Alpay Çeliker2, Ahmet Akyol3, Gökmen Gemici3
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Kawasaki hastalığı, LMCA anevrizması, dev, koroner oklüzyon

Chronic left anterior descending artery occlusion due to giant left main coronary artery aneurysm thrombosis in a young patient with a history of Kawasaki disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aleks Değirmencioğu, Alpay Çeliker, Ahmet Akyol, Gökmen Gemici. Chronic left anterior descending artery occlusion due to giant left main coronary artery aneurysm thrombosis in a young patient with a history of Kawasaki disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 175-175

Sorumlu Yazar: Aleks Değirmencioğu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale