Kompleks ostiyum sekundum tipi atriyal septal defektleri olan üç olguda Amplatzer septal tıkayıcı cihaz ile üç farklı teknik kullanılarak perkütan transkateter yolla atriyal septal defekt kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 148-153 | DOI: 10.5543/tkda.2013.79745

Kompleks ostiyum sekundum tipi atriyal septal defektleri olan üç olguda Amplatzer septal tıkayıcı cihaz ile üç farklı teknik kullanılarak perkütan transkateter yolla atriyal septal defekt kapatılması

Teoman Kılıç, Tayfun Şahin, Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Kompleks ostiyum sekundum tip atriyal septal defekt (ASD); geniş (gerilmiş ASD çapı 26 mm’nin üzerinde olan), en az bir rimi eksik, birden çok defektli ya da multi-fenestre atriyal septumu olan veya septal rimleri anevrizmatik olan ASD’ler için kullanılan bir tanımlamadır. Amplatzer septal tıkayıcı (AST) cihaz ile ASD kapatılmasının basit defektlerden göreceli olarak daha zor olduğu bu olgularda, işlem başarısını artırmak için değişik teknikler tanımlanmıştır. Bu yazıda, kliniğimizde transkateter yöntemle AST cihaz ile üç farklı teknik kullanılarak kompleks ASD’leri kapatılan üç erişkin olgu sunuldu. İlk olgu, 36 yaşında bir kadın hasta olup kliniğimize nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma ve halsizlik şikâyetleri başvurdu. Hastada, kompleks ostiyum sekundum tipi ASD saptandı ve defekt sol üst pulmoner ven tekniği kullanılarak 36 mm AST cihaz ile başarılı bir şekilde kapatıldı. İkinci olgu, 47 yaşında bir kadın hasta olup nefes darlığı ve çarpıntı şikâyetleri vardı. Geniş, kompleks ostiyum sekundum tipi ASD saptanan hastadaki defekt, şişirilmemiş balon kateteri ile desteklenen sol atriyal tavan tekniği ile 28 mm AST cihaz kullanılarak kapatıldı. Üçüncü olgu, 40 yaşında bir kadın hasta olup, efor dispnesi ve çarpıntı şikayetleri ile başvurdu. Kompleks ostiyum sekundum tipi ASD saptanan hastadaki defekt, parsiyel şişirilmiş balon tekniği kullanılarak 32 mm AST cihaz ile kapatıldı. Geniş ve kompleks ASD’lerde AST cihazının klasik yerleştirme tekniği ile her zaman başarı sağlanamayabilir. Özellikle sol diskin atriyal septuma paralel hale gelmesini sağlayacak değişik yöntemlerin bilinmesi ve uygulanması işlem başarısını artırabileceği gibi işlemle ilişkili komplikasyonları da engelleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt, kalp kateterizasyonu; kalp septal defektleri, atriyal; septal tıkayıcı cihaz.

Percutaneous transcatheter atrial septal defect closure with Amplatzer septal occluder device using three different techniques in three adult patients with complex ostium secundum type atrial defects

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Teoman Kılıç, Tayfun Şahin, Ertan Ural. Percutaneous transcatheter atrial septal defect closure with Amplatzer septal occluder device using three different techniques in three adult patients with complex ostium secundum type atrial defects. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 148-153

Sorumlu Yazar: Teoman Kılıç, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale