ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Yanlışlıkla Arteriyel Ponksiyon Sonrası Boyun Tabanında Palpe Edilebilir Bir Tril: Karotis-Juguler Fistülün Başarılı Yönetimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 222-223 | DOI: 10.5543/tkda.2023.77528

Yanlışlıkla Arteriyel Ponksiyon Sonrası Boyun Tabanında Palpe Edilebilir Bir Tril: Karotis-Juguler Fistülün Başarılı Yönetimi

Büşra Güvendi Şengör1, Cemalettin Yılmaz2, Regayip Zehir1
1Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Muş Devlet Hastanesi, Muş, Türkiye
A Palpable Thrill at the Base of the Neck After Inadvertent Arterial Puncture: Successful Management of a Carotid-Jugular Fistula

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Büşra Güvendi Şengör, Cemalettin Yılmaz, Regayip Zehir. A Palpable Thrill at the Base of the Neck After Inadvertent Arterial Puncture: Successful Management of a Carotid-Jugular Fistula. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 222-223

Sorumlu Yazar: Cemalettin Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi