İdiyopatik hipoparatiroidiye bağlı gelişen kalp yetersizliği: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 53-56

İdiyopatik hipoparatiroidiye bağlı gelişen kalp yetersizliği: Olgu sunumu

Filiz Özerkan, Hasan Güngör, Mehdi Zoghi, Sanem Nalbantgil
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Turkey

Hipoparatiroidizme bağlı gelişen hipokalsemik kardiyomiyopati oldukça nadir görülen bir durumdur. Hipokalsemiye bağlı gelişen kalp yetersizliği konvansiyonel kalp yetersizliği tedavisine dirençlidir. Bu yazıda, idiyopatik hipoparatiroidiye bağlı hipokalsemi sonucu kalp yetersizliği gelişen 41 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Ekokardiyografisinde her iki ventrikülde düşük ejeksiyon fraksiyonu, dilate kalp boşlukları, pulmoner hipertansiyon ve kapak yetersizlikleri izlenen hastada serum kalsiyum ve paratiroid hormon düzeyleri çok düşük bulundu. Kalp yetersizliği tedavisine ek olarak kalsiyum ve D3 vitamini desteği ile hastanın kalp yetersizliğine ait semptom ve bulguları geriledi. Altıncı ay kontrolünde her iki ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonu normale dönmüştü. Serum kalsiyum düzeyi kalp yetersizliği olan her hastada bakılmalı, tedaviye dirençli kalp yetersizliğinde hipokalsemi akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, dilate/etyoloji, kalp yetersizliği/etyoloji, hipokalsemi/komplikasyon; hipoparatiroidizm/komplikasyon.

Cardiac failure secondary to idiopathic hypoparathyroidism: a case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Filiz Özerkan, Hasan Güngör, Mehdi Zoghi, Sanem Nalbantgil. Cardiac failure secondary to idiopathic hypoparathyroidism: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 53-56

Sorumlu Yazar: Filiz Özerkan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale