Konjestif Kalp Yetersizliğinde Antialdosteron Tedavi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 49-52

Konjestif Kalp Yetersizliğinde Antialdosteron Tedavi

Nedim KIZILKAYA1, Mehmet Emin KORKMAZ2, Haldun MÜDERRİSOĞLU2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalları, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalları, Malatya

Aldosteronun iyi bilinen renal etkileri yanında, direk kardiyovasküler etkileri de son yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmalar aldosteron reseptörlerinin yalnız böbreklerde değil; kalp, büyük damarlar ve beyinde de olduğunu düşündürmektedir. Bu etkilerin en önemlileri miyokard fibrozisi ve direkt vazokonstrüksiyon yapmasıdır. Antialdosteron tedavi, hayvan deneylerinde aldosteronun bu olumsuz etkilerini önleyebilmektedir ve konjestif kalp yetersizlikli hastalarda mortaliteyi azalttığına ilişkin ipucu elde edilmiştir. Üstelik aldosteron anagonistleri bu etkilerini yüksek ve düşük kan basıncı düzeylerinde de gösterebilmektedir. Bu gözlemler, antialdosteron tedavinin konjestif kalp yetmezliğinde birden çok mekanizma ile yararlı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aldosteron antagonistleri, konjestif kalp yetersizliği

Anti-Aldosterone Therapy in Congestive Heart Failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nedim KIZILKAYA, Mehmet Emin KORKMAZ, Haldun MÜDERRİSOĞLU. Anti-Aldosterone Therapy in Congestive Heart Failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 49-52
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale