Derlemeler Aortomiyoplasti veya Kardiyomiyoplasti Ameliyatı ile Dolaşım Sistemine Destek [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 32-37

Derlemeler Aortomiyoplasti veya Kardiyomiyoplasti Ameliyatı ile Dolaşım Sistemine Destek

Afksendiyos KALANGOS1, Gülşah TAYYARECİ1, Juan Carlos CHACHQUES1, Pierre GRANDJEAN1, Alain CARPENTIER1
istanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi, Hopital Broussais, Department of Cardiovascular Surgery, Paris, Fransa, Bakken Research Center, Maastricht, Hollanda

İskelet adelesinin progressif elektriki uyarılmalarla yorgunluğa karşı dirençli hale getirilebileceğini gösteren bulgular, kardiyak cerrahide dolaşım desteği sağlanması amacıyla kullanılmıştır. Bu buluşun ilk uygulaması dinamik kardiyomiyoplastidir. İnsanlarda ilk kez 1985 yılında Broussais Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Operasyonda latissimus dorsi adelesi toraksa alındıktan sonra kalbin etrafına sarılarak ventrikül sistoluyla senkron olarak stimule edilmektedir. Bu güne kadar dünya üzerinde 200'den fazla hastada (57'si Broussais Hast.'de olmak üzere) cesaret verici sonuçlarla gerçekleşmiştir. Kardiyomiplastide adele, sol veya sağ ventrikülü güçlendirmek ya da replasman amacıyla kullanılmıştır. Çifte kardiyomiyoplasti (sol latissmus dorsi ve sağ pektoralis major adeleleri) sağ atriyumun kardiyomiyoplastisi ve aortik konturpulsasyon yaratan aortamiyoplasti gibi diğer durumlar araştırılmaktadır. Bu tekniklerin gelişmesi otolog dolaşım desteğinin ortaya çıkmasıyla giderek büyüyen ilginin önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aortomyopfasti, kardiyomyopfasti, dilare kardiyonıyopati, kronik konjestif kalp yetersizliği

Reviews Circulatory Support by Cardiomyoplasty and Aortomyoplmasty

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Afksendiyos KALANGOS, Gülşah TAYYARECİ, Juan Carlos CHACHQUES, Pierre GRANDJEAN, Alain CARPENTIER. Reviews Circulatory Support by Cardiomyoplasty and Aortomyoplmasty. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 32-37
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale