Hipertrfik kardiyomiyopatili bir hastada sol ventriküldeki trombüsün apiksaban tedavisi ile rezolüsyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 335-337 | DOI: 10.5543/tkda.2015.68054

Hipertrfik kardiyomiyopatili bir hastada sol ventriküldeki trombüsün apiksaban tedavisi ile rezolüsyonu

Adnan Kaya, Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Ahmet İlker Tekkeşin, Ahmet Taha Alper
Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,türkiye

Özet– Kalp içi trombüsü olan hastalarda ana tedavi varfarin ile antikoagülasyondur. Bu ilaçlar kapak hastalığı olmayan atriyum fibrilasyonlu hastalarda inmeden korumada Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmıştır, fakat hiçbirinin kalp içi trombüs rezolüsyonunda endikasyonu yoktur. Bu yazıda, hipertrofik kardiyomyopati ve atriyum fibrilasyonu tanıları konan ve sol ventrikülde trombüs gelişen 60 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Oral antikoagülasyon için iki endikasyon mevcuttur; atriyum fibrilasyonu ve ventrikül trombüsü. Trombüs bir aylık apiksaban tedavisinden sonra kayboldu. Bu olgu bildiğimiz kadarıyla sol ventrikülde trombüsü olan ve apiksaban tedavisiyle kaybolan ilk hipertrofik kardiyomiyopatili olgudur.

Anahtar Kelimeler: Apiksaban, atriyum fibrilasyonu, hipertrofik kardiyomyopati, trombüs.

Resolution of left ventricular thrombus with apixaban in a patient with hypertrophic cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Adnan Kaya, Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Ahmet İlker Tekkeşin, Ahmet Taha Alper. Resolution of left ventricular thrombus with apixaban in a patient with hypertrophic cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 335-337

Sorumlu Yazar: Mert İlker Hayıroğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale