Hafif ve Orta Derecede Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Çeşitli Kalsiyum Antagonistlerinin İzometrik Egzersiz Sırasında Kan Basıncı, Kalp Hızı ve "İkili Çarpım" Üzerine Etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 105-108

Hafif ve Orta Derecede Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Çeşitli Kalsiyum Antagonistlerinin İzometrik Egzersiz Sırasında Kan Basıncı, Kalp Hızı ve "İkili Çarpım" Üzerine Etkileri

Sezer M.KARCIER1, Nilgün GÜRSES1, Ufuk YURDALAN1, Burhan POLAT1, Metin CANER1, Serdar KÜÇÜKOĞLU1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Komplikasyonsuz hafif ve orta derecede esansiyel hipertansiyonlu yaşları ortalama 48±8 olan 16 hastada 3x20 mg nikardipin'in (NC), ortalama 53 olan 20 hastada 1x20 mg nitrendipin'in (NT) ve 53±10 olan 12 hastada da 1x240 mg verapamil SR'nin (VR) izometrik egzersiz sırasındaki antihipertansif etkileri araştırıldı. İki haftalık ilaçsız ve bir haftalık placebo devresi sonunda istirahatte ve izometrik egzersiz esnasında kan basıncı ve kalp hızı (KH) ölçüldü ve ikili çarpım (DP) hesaplandı. İki haftalık antihipertansif tedaviden sonra izometrik egzersiz ve ölçümler tekrarlandı. Tedaviden sonra her üç grubun izometrik egzersiz esnasındaki başlangıç ve maksimal ortalama sistolik kan basıncı (SKB) ve diyastolik kan basıncı (DKB) değerleri anlamlı farklılık göstermedi. KH NC grubunda VR grubundakinden anlamlı olarak yüksek, DP ise VR grubunda anlamlı olarak düşük bulundu. Tedaviden önce 3 grup arasında SKB ve DKB nin inisiyalden maksimale artış ortalama değerleri (D) arasındaki anlamlı bir fark yokken, tedaviden sonra VR grubunda diğer iki gruba göre anlamlı olarak düşük bulundu. KH D değerleri tedaviden önce NC grubunda anlamlı düşüklük gösterirken, tedavi sonrası bu fark ortadan kalktı. Bu bulgulara göre her üç kalsiyum antagonisti de izometrik egzersiz sırasında kan basıncı artışı üzerine etkili olmakta, kardiyovasküler cevabı ve O2 tüketimini azaltmaktadır. Yalnız VR hem KB, hem KH'nı azaltıcı etkisi nedeniyle miyokardın 0 tüketimini değer iki ajana göre daha çok azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, izometrik egzersiz, kalsiyum antagonistleri, ikili çarpım

Effects of Calcium Antagonists on Blood Pressure, Heart Rate and Double Product After Isometric Exercise

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sezer M.KARCIER, Nilgün GÜRSES, Ufuk YURDALAN, Burhan POLAT, Metin CANER, Serdar KÜÇÜKOĞLU. Effects of Calcium Antagonists on Blood Pressure, Heart Rate and Double Product After Isometric Exercise. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 105-108
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale