SCI'ce Taranan Dergilerde 1991'de Türk Tıp Yayınları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 113-122

SCI'ce Taranan Dergilerde 1991'de Türk Tıp Yayınları

Altan ONAT1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Ünlü Science Citation Index'in taradığı dergilerde 1991 yılında yer alan Türkiye'den kaynaklı 1080 adet bilim ve teknoloji yayınından 398'i (% 37'si) tıp alanının ilgilendiriyordu. Bir önceki yıla göre % 15'lik artış kaydedildi. Editöre mektup türünden ziyade, tam metinli makale sayısının daha fazla yükselmesi memnuniyet vericiydi. İç hastalıkları, nükleer tıp, radyoloji ile nöroloji 1991'de paylarını en çok arttıran bilim dallarıydı. Kardiyoloji bütünüyle 11 tam metinli makale ile orta düzeyini korudu. Kurumlarımızdan Ankara, Gazi, GATA ve Cerrahpaşa tıp fakülteleri hamle yapanlardandı. Son on yıllık dönemde tıp merkezlerimizin literatüre katkı paylarında, eski büyük fakültelerin aleyhine gelişme çarpıcıydı: hem daha yeni kurulan fakülteler, hem de üniversite-dışı kurumlar uluslararası yayınlardan paylarını önemli ölçüde arttırdı.

Anahtar Kelimeler: Science Citation Index, tıp kurumları, tıp yayınları

Medical Publications of Turkey in 1991 Covered by Science Citation Index

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT. Medical Publications of Turkey in 1991 Covered by Science Citation Index. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 113-122
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale