Kardiyovasküler risk faktörlerinin ülkemizdeki durumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(4): 1-5 | DOI: 10.5543/tkda.2011.abaci

Kardiyovasküler risk faktörlerinin ülkemizdeki durumu

Adnan Abacı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Kardiyovasküler hastalıklar ve özellikle koroner arter hastalığı ülkemizdeki ölümlerin en sık nedenidir. Kardiyovasküler hastalıkların önlenebilmesi için kardiyovasküler risk faktörlerinin kontrol altına alınması önemlidir. Son zamanlarda ülkemizde ana kardiyovasküler risk faktörlerinin epidemiyolojisini ortaya koyan değerli çalışmalar yapılmıştır. Bu yazıda, bu çalışmalardan elde edilen veriler ışığında kardiyovasküler risk faktörlerinin ülkemizdeki durumu özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık/önleme ve kontrol; prevalans; risk faktörü; Türkiye/epidemiyoloji.

The current status of cardiovascular risk factors in Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Adnan Abacı. The current status of cardiovascular risk factors in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(4): 1-5

Sorumlu Yazar: Adnan Abacı
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale